Bản tin du học Canada: Cập nhật chính sách, tình hình dịch Covid

VFS Canada ở Hà Nội thông báo ngưng nhận hồ sơ từ 21/9/2021

Thời gian nhận hồ sơ trở lại vẫn chưa được thông báo chính thức.

Đăng kí tư vấn du học miễn phí

Trả lời

Giỏ hàng

Giỏ hàng