Thông báo nhập cảnh dành cho du học sinh tại Singapore

Quy định nhập cảnh mới của Chính phủ Singapore, có hiệu lực từ 6/10/2021:
• Các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được xác định dựa trên lịch sử du lịch của sinh viên trong vòng 14 ngày liên tiếp trước đây, thay vì 21 ngày.
• Thời gian cách ly tập trung dành cho những sinh viên có lịch sử du lịch thuộc quốc gia và vùng lãnh thổ theo nhóm III và IV (Vietnam, Laos & Cambodia) sẽ được giảm từ 14 xuống 10 ngày.
• Điều chỉnh phân loại quốc gia và vùng lãnh thổ theo nhóm II và III.
Kể từ ngày 1/11/2021, sinh viên có Student Pass trên 18 tuổi cần tiêm đủ 2 mũi Vaccine trước khi bay tới Singapore. Thông tin tham khảo: https://bit.ly/3uwoNzI
Danh sách những loại Vaccine được chấp nhận bởi Chính phủ Singapore: https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg#acceptedvaccines
Các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế: https://safetravel.ica.gov.sg
Review về nhóm quốc gia/ vùng lãnh thổ:
Dựa trên tình hình dịch bệnh Covid 19 ở các quốc gia khác nhau, thông tin trong link SafeTravel website là cập nhật mới nhất về việc phân loại 4 nhóm. Những sự thay đổi này có hiệu lực từ 7/10/2021. Sinh viên cần vào website để cập nhật về các biện pháp kiểm soát biên giới mới nhất tương ứng với quốc gia/ vùng lãnh thổ của mình và tuân thủ theo đúng theo các quy định khi nhập cảnh vào Singapore.”

Đăng kí tư vấn du học miễn phí

Trả lời

Giỏ hàng

Giỏ hàng